ΦΛΩΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ MSc

/ Υπεύθυνη Αποκατάστασης & Άσκησης - Εργοφυσιολόγος

Εκπαίδευση:
Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών: « Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και «Οργάνωση Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής» Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μετεκπαιδευτικά προγράμματα « Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και « «Ειδικός στην Ισοκινητική δυναμομετρία και άσκηση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών.
Εργασιακή Εμπειρία:
Καθηγήτρια του Τμήματος Προπονητικής και Φυσικής Αγωγής στο Μetropolitan College «Ανθρώπινη Απόδοση, Ανατομία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Εμβιομηχανική». Καθηγήτρια του τμήματος Διαιτολογίας στο Aegean College « Αθλητική Διατροφή» και «Διατροφική Αξιολόγηση» καθώς και του τμήματος Φυσικοθεραπείας « Εφαρμοσμένη Ανατομία και Φυσιολογία». Καθηγήτρια στην HNFC στο πλαίσιο διδασκαλίας για την Αμερικανική Αθλητιατρική Ακαδημία (NASM). 10ετή εμπειρία στην αποκατάσταση τραυματισμών και θεραπευτική άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς σε συνεργασία με φυσικοθεραπευτές και ιατρούς, στη συμβουλευτική σε θέματα διατροφής καθώς και στην προπονητική και βελτίωση φυσικής κατάστασης και απόδοσης.
Cenegenics:
Υπεύθυνη Αποκατάστασης & Άσκησης - Εργοφυσιολόγος, Cenegenics Ελλάδος