ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

  Νευρογνωστικός έλεγχος – Τι είναι; Είναι καλό για εσάς;

  • 25 Νοεμβρίου, 2019
  • 2133 Views

  Πολλές φορές, η εξασθενημένη γνωστική λειτουργία έρχεται με την ηλικία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που θα παίζουν ρόλο στην πνευματική οξύτητα, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της άσκησης και του επιπέδου ορμονών.

  Όταν οι θεράποντες ιατροί έχουν πλήρη κατανόηση της υγείας των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φυσικών βιολογικών δεικτών όσο και της λειτουργίας του εγκεφάλου, μπορούν καλύτερα να κατανοήσουν τη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των σωματικών και πνευματικών πτυχών της ευεξίας με στόχο να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις περίθαλψης.

   

  Τι είναι ο νεύρο-γνωστικός έλεγχος ;

  Ο νεύρο-γνωστικός έλεγχος είναι μια μη επεμβατική μέθοδος μέτρησης της λειτουργίας του εγκεφάλου. Αξιολογεί συγκεκριμένες γνωστικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης, επιδεξιότητας και αναγνώρισης, μεταξύ άλλων. Διαφορετικές δεξιότητες συνδέονται με διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, οι δεξιότητες οργάνωσης συνδέονται με τον μετωπιαίο λοβό, ενώ οι δεξιότητες μνήμης συγκεντρώνονται στους κροταφικούς λοβούς.

  Η αξιολόγηση των γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών δίνει στους γιατρούς μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου σας συνολικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την ισχυρή μέθοδο δοκιμής και γιατί χρησιμοποιείται παρακάτω.

   

  Τι μετράει ο νεύρο-γνωστικός έλεγχος ;

  Οι νεύρο-γνωστικές εξετάσεις μετράνε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Στο Cenegenics, αυτές οι δοκιμές χωρίζονται σε έξι μεμονωμένες ομάδες καθεμία από τις οποίες μετρά μια συγκεκριμένη λειτουργία του εγκεφάλου:

  1. Έλεγχος λεκτικής μνήμης: μετρά την ικανότητα ενός υποκειμένου να αναγνωρίζει, να θυμάται και να ανακτά λέξεις. Δίνονται στους εξεταζόμενους 15 λέξεις για να συγκρατήσουν στη μνήμη τους και καλούνται να τα αναγνωρίσουν από ένα εύρος 15 άλλων. Υπάρχουν δύο μέρη στο τεστ: Άμεσα ή με καθυστέρηση, η δεύτερη γίνεται αργότερα. Η χαμηλή βαθμολογία σε αυτή την ενότητα υποδηλώνει εξασθένηση της λεκτικής μνήμης.
  2. Έλεγχος οπτικής μνήμης: Αυτή η δοκιμή αξιολογεί την ικανότητα ενός υποκειμένου να αναγνωρίζει, να θυμάται και να ανακτά γεωμετρικά σχήματα. Η μορφή είναι η ίδια με αυτή του ελέγχου της λεκτικής μνήμης, τόσο με άμεση εκτέλεση του τεστ όσο και με καθυστέρηση έχοντας δώσει συνολικά 15 αριθμούς.
  3. Έλεγχος ταχύτητας πίεσης δακτύλου: Αυτή η δοκιμή μετρά την ταχύτητα της εγκεφαλικής λειτουργίας και την επιδεξιότητα. Ο εξεταζόμενος δέχεται την εντολή να πραγματοποιεί τρεις γύρους χτυπήματος με κάθε χέρι. Συχνά, οι εξεταζόμενοι είναι ταχύτεροι με το κυρίαρχο χέρι τους. Μια χαμηλή βαθμολογία μπορεί να υποδηλώνει επιβράδυνση της εγκεφαλικής λειτουργίας.
  4. Κωδικοποίηση ψηφίων συμβόλων: Η δοκιμή SDC (Symbol Digit Coding) μετρά την ταχύτητα επεξεργασίας του εξεταζόμενου. Χρησιμοποιεί διάφορες γνωστικές διαδικασίες ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής σάρωσης, της προοπτικής / αντίληψης, της μνήμης και των εγκεφαλικών δεξιοτήτων. Λάθη στην άσκηση θα μπορούσαν να υποδηλώνουν σύγχυση, εσφαλμένη αντίληψη, παρορμητική ανταπόκριση.
  5. Έλεγχος Stroop: Η δοκιμή stroop μετράει τους χρόνους αντίδρασης και την γνωστική ευελιξία. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της παρορμητικής ανταπόκρισης και του ελέγχου των ανασταλτικών παραγόντων. Οι παρατεταμένες καθυστερήσεις είναι ενδείξεις γνωστικής επιβράδυνσης ή βλάβης.
  6. Έλεγχος μετατόπισης προσοχής: Αυτός ο έλεγχος μετρά την εκτελεστική λειτουργία ή την αντίδραση του εξεταζόμενου να ελέγξει τη μετατόπιση της προσοχής του με ταυτόχρονη διαχείριση των εγκεφαλικών λειτουργιών. Σε μία άλλη δοκιμασία γνωστικής ευελιξίας, η άσκηση απαιτεί από τα άτομα να προσαρμόσουν τις απαντήσεις τους σε κανόνες που αλλάζουν τυχαία. Υψηλή βαθμολογία περιλαμβάνει σωστές απαντήσεις, σύντομο χρόνο αντίδρασης και λίγα λάθη. Αυτή η δοκιμή μπορεί να υποδηλώσει ελλειμματική προσοχή.
  7. Έλεγχος συνεχούς απόδοσης: Η CPT (Continuous Performance Test) αξιολογεί τη συνέχεια προσοχής και τον χρόνο αντίδρασης της επιλογής. Συνήθως, τα άτομα τείνουν να βαθμολογούν σχεδόν τέλειες βαθμολογίες σε αυτή τη δοκιμασία. Μεγάλος χρόνος απόκρισης μπορεί να υποδηλώνει γνωστική επιβράδυνση ή εξασθένιση.

  Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ασκήσεων, οι ασθενείς λαμβάνουν βαθμολογία για κάθε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

  • Νεύρο-διαγνωστικός Δείκτης
  • Σύνθετη μνήμη
  • Λεκτική μνήμη
  • Οπτική μνήμη
  • Ψυχοκινητική ταχύτητα
  • Χρόνος αντίδρασης
  • Προσοχής υψηλής πολυπλοκότητας
  • Γνωστική ευελιξία
  • Ταχύτητα επεξεργασίας
  • Εκτελεστική λειτουργία
  • Απλή οπτική προσοχή
  • Επιδεξιότητα σκέψης
  Υπάρχουν επίσης ειδικά εργαλεία που ενσωματώνονται στις αξιολογήσεις και αξιολογούνται για την εγκυρότητα τους. Αυτά συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε αν ο εξεταζόμενος μπορεί να δίνει πλασματική βαθμολογία, είτε εσκεμμένα είτε ως αποτέλεσμα της μη κατανόησης των οδηγιών της άσκησης.
  Οι βαθμολογίες δίδονται επίσης σε εύρος με βάση τον μέσο όρο με μεγάλο εύρος τιμών, υψηλού, μέσου , χαμηλού ή πολύ χαμηλού σκορ. Αυτές οι ευρείς ποιοτικές τιμές επιτρέπουν στους γιατρούς να καθορίσουν τα δυνητικά γνωστικά ελλείμματα και το επίπεδο βλάβης.

   

  Ποια η σημασία των συμπερασμάτων;

  Οι νευρογνωστικές εξετάσεις έχουν πολλά οφέλη. Οι εξετάσεις εγκεφάλου και οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να είναι δαπανηρές, χρονοβόρες και επεμβατικές, αλλά οι νευρογνωστικές εξετάσεις δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν και δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ασθενών. Επιπλέον, οι βαθμολογίες από αυτές τις εκτιμήσεις μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια τη λειτουργία του εγκεφάλου, η οποία μπορεί να επιτρέψει τη διάγνωση παθήσεων ή διαταραχών.

  Ακόμη και οι μικρότερες δυσλειτουργίες μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια χιλιοστών του δευτερολέπτου για να παρέχουν άμεση κλινική εικόνα για τις βλάβες ή τα ελλείμματα ενός ασθενούς. Οι γιατροί μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις βλάβες για να αναζητήσουν μοτίβα, τα οποία συμβάλλουν στον εντοπισμό αιτιών ή οποιωνδήποτε άλλων βασικών συμπερασμάτων. Οι νεύρο-γνωστικές εξετάσεις είναι επίσης χρήσιμες για την καθορισμό μίας βάσης της γνωστικής ευεξίας. Είτε ανιχνευτεί κάποιο πρόβλημα είτε ο ασθενής βαθμολογείται υψηλά σε όλες τις ασκήσεις, οι απαντήσεις του παρέχουν μια βάση στην οποία οι κλινικοί γιατροί μπορούν να αναφερθούν στο μέλλον. Αυτό θα τους επιτρέψει να κάνουν καλύτερη κλινική διάγνωση και θεραπεία στους εξεταζόμενους. Για παράδειγμα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων των μελλοντικών δοκιμών με τα αποτελέσματα της αρχικής άσκησης, θα επιτρέψει στους γιατρούς να καθορίσουν εάν ο ασθενής ανταποκρίνεται καλά στις θεραπείες, στις προσπάθειες αποκατάστασης ή ακόμα και στις απλές δραστηριότητες του τρόπου ζωής του ατόμου, όπως για παράδειγμα η άσκηση και οι διατροφικές αλλαγές για την προώθηση της καλύτερης αντίληψης ως προς την γνωστική ευεξία.

  Οι σύγχρονες νεύρο-γνωστικές εξετάσεις είναι εξαιρετικά αντικειμενικές και ευαίσθητες στην αλλαγή και δείχνουν την ικανότητα να παράγουν συνεπή αποτελέσματα. Τελικά, οι γιατροί που παρέχουν αυτή την υπηρεσία μπορούν να επιτύχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της υγείας των ασθενών, με τη δυνατότητα μέτρησης όχι μόνο της φυσικής ευεξίας αλλά και της υγείας του εγκεφάλου.

   

  Είναι η Νεύρο-γνωστική εξέταση κατάλληλη για εσάς;

  Οι αλλαγές στη αντίληψη συσχετίζονται συχνά με τις φυσικές αλλαγές που προκαλούνται από τη γήρανση. Ωστόσο, η εξεύρεση ενδεχόμενων γνωστικών προβλημάτων σαν αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Ενώ η γήρανση είναι μια φυσική διαδικασία, αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα.
  Εάν αντιμετωπίζετε αλλαγές στις γνωστικές σας ικανότητες – ανεξάρτητα από την ηλικία σας – θα μπορούσατε να είστε καλός υποψήφιος για νευρογνωστικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε με τα ακόλουθα συμπτώματα θα πρέπει να εξετάσει μια αξιολόγηση:

  • Ομίχλη εγκεφάλου
  • Επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους
  • Οι αλλαγές στη διάθεση ή η κατάθλιψη
  • Δυσκολία συγκέντρωσης
  • Απώλεια μνήμης
  • Εναλλαγές διάθεσης
  • Προβλήματα με τo multitasking

  Ένας νεύρο-γνωστικός έλεγχος μπορεί να δώσει στους γιατρούς τη δυνατότητα να εντοπίσουν τα θέματα νωρίς, όταν οι θεραπείες είναι πιο πιθανό να είναι αποτελεσματικές. Μπορούν επίσης να παρατηρήσουν οποιεσδήποτε περιοχές χαμηλής γνωστικής απόδοσης που θα μπορούσαν να βελτιωθούν με απλές προσαρμογές στον τρόπο ζωής. Ανεξαρτήτως των συνθηκών, αυτές οι δοκιμές μπορούν να δώσουν φως σε θέματα που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή σας και να διατηρήσουν την πνευματική σας οξύτητα, τώρα και στο μέλλον.

   

  Αυτό το χρήσιμο αρχείο πληροφοριών είναι διαθέσιμο σε εσάς – Συμπεράσματα:

  Οι νευρογνωστικές εξετάσεις μπορεί να ακούγονται εκφοβιστικές, αλλά αυτή η μη επεμβατική αξιολόγηση μετράει απλά βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου για τη μέτρηση της πνευματικής οξύτητας. Με μια σειρά απλών εξετάσεων, οι κλινικοί ιατροί είναι σε θέση να αναζητήσουν, μεταξύ άλλων, τυχόν βλάβες στους τομείς της μνήμης, των κινητικών δεξιοτήτων, της ταχύτητας επεξεργασίας, της συγκέντρωσής και του χρόνου αντίδρασης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποκαλύψουν πιθανές προβληματικές περιοχές, αλλά επίσης πρόκειται για την παροχή ενός πλάνου – χάρτη για τις τεχνικές θεραπείας αλλά και για τη γενική διαχείριση του τρόπου ζωής σας.

  Εάν ενδιαφέρεστε να εξερευνήσετε τα πλεονεκτήματα των νευρογνωστικών εξετάσεων από κοντά, επικοινωνήστε με την ομάδα της Cenegenics. Αυτός ο έλεγχος είναι ένα τυποποιημένο συστατικό των προγραμμάτων ΕΗΕ (Elite Health Evaluations) της Cenegenics, το οποίο βοηθά τους εκπαιδευμένους κλινικούς ιατρούς να αποκαλύψουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη γενική υγεία των ασθενών τους. Με αυτές τις αξιολογήσεις και την συνεχή φροντίδα που λαμβάνουν, οι ασθενείς μπορούν να απολαμβάνουν τη βέλτιστη υγεία και ζωτικότητα καθώς μεγαλώνουν.